Verktøymaskiner

Verktøymaskiner

Utvalgt bilde Verktoymaskiner - Verktøymaskiner

Verktøymaskiner er maskiner som brukes til å arbeide med metall, og har spilt en viktig rolle i verkstedsindustrien (jern og metall, maskinindustri) i over 100 år.

Slike maskiner er blant de viktigste for å få et industrielt samfunn til å fungere, men er lite kjent utenfor kretsene av industriarbeidere og enkelte hobbyister. Betegnelsen verktøymaskin kan tidvis også brukes om maskiner som brukes til å bearbeide tre, selv om det kanskje er mer teknisk presist og kalle disse sistnevnte for snekkerimaskiner.

Post bilde Verktoymaskiner Ulike typer verktoymaskiner - Verktøymaskiner

Ulike typer verktøymaskiner

I dag kan man finne at mange kunstnere og designere tar i bruk eldre maskiner for å forme metall og andre materialer, for eksempel ved Fellesverkstedet i Oslo. Men hva brukes verktøymaskinene egentlig til i industrien?

De fleste maskiner har to bevegelsesmønstre. De snitter og mater, så vi kan snakke om en snitte- og en matningsbevegelse. Det kan variere litt om det er maskinens deler eller arbeidsstykket som beveger seg. Disse bevegelsene drives uansett av en elektrisk motor som er integrert i maskinen.

Blant de mest kjente verktøymaskiner finner vi dreiebenken og fresemaskinen. Andre velkjente eksempler er høvelmaskin og slipemaskin. Noen mer spesialiserte maskiner har mer snevre, men mer automatiserte anvendelser.

Post bilde Verktoymaskiner Hoyhastighet - Verktøymaskiner

Høyhastighet

Det nyeste gjennombruddet på feltet er det som kalles høyhastighetsmaskiner. Disse har et enormt turtall, helt opp i 60 000 i minuttet eller mer – det vil si tusen omdreininger i sekundet.

Økt hastighet gjør det mulig å øke det som kalles sponavskillingen, som er et mål på hvor raskt spindelen kan snitt opp materialet. Sponfraskilling måles gjerne i gram per sekund. Høyere (det vil si raskere) sponavskilling gir høyere produktivitet i arbeidet, men er selvsagt energikrevende.

For å få til denne hastigheten på spindelen over tid, må man også ta i bruk avanserte materialer, som for eksempel wolframkarbid, i skjærestålet. Det er dette stålet som rent fysisk fjerner spon fra metallet.

Verktøymaskiner er en viktig del av alle former for metall- og maskinindustri. Nettopp derfor har faglærte med kompetanse på bruken av slike maskiner historisk nytt godt av høy prestisje og god lønn i industrien.