Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

Utvalgt bilde Produkter og tjenester - Produkter og tjenester

Mange lurer på hvilke verktøymaskiner man kan ha bruk i et industrielt foretak, og hvilke tjenester man eventuelt kan ta i bruk for å få til effektiv produksjon og automatisering. Her skal vi si litt mer om begge disse temaene.

Verktøymaskiner og det grønne skiftet

Mange har opp gjennom årene at en omlegging til mer klimavennlig politikk kan være svært risikabelt for norsk industri. Andre har ment at det såkalte grønne skiftet tvert i mot kan gi store muligheter for ny industriutbygging i Norge, med særlig vekt på å utnytte tilgangen på energi fra hav og vind. Hvor passer dermed verktøymaskinene inn i hele denne problematikken?

For det første er det viktig å være klar over at hver enkelt verktøymaskin har en innebygd motor. Denne motoren er nødvendig for å drive maskinen, slik at den kan gjøre det kraftkrevende arbeidet med å skjære, bore eller slipe metall.

Post bilde Produkter og tjenester Verktoymaskiner og det gronne skiftet - Produkter og tjenester

Likevel er ikke dette det man kaller for kraftkrevende industri, som heller omfatter smelteverk som driver med elektrokjemiske eller elektrometallurgiske prosesser.

I motsetning til denne prosessindustrien medfører verkstedsindustrien heller ikke vesentlig lokal forurensning med utslipp av røyk og kjemikalier. Dessuten kan man legge til at kraften som brukes er elektrisk, som i Norge helst betyr vannkraft, som er en fornybar energikilde.

Konklusjonen blir altså at verkstedsindustrien ikke er så sårbar for det grønne skiftet som mange andre industrier. I tillegg vet vi at byggingen av vindmøller og andre maskiner utvilsomt krever maskiner som kan bearbeide metall. Verktøymaskiner vil derfor være relevante også i fremtiden,

Post bilde Produkter og tjenester Ny ettersporsel - Produkter og tjenester

Ny etterspørsel

Med koronakrisen på det nærmeste over, opplever industrien igjen økt etterspørsel og at mange er interesserte i å kjøpe verktøymaskiner og tjenester relatert til reparasjon, vedlikehold og service. Ikke minst er det behov for kompetanse på automatisering og datastyring av slike maskiner.

På nettet finner man gode tilbud på både nye og brukte verktøymaskiner, både nasjonalt og internasjonalt. Spørsmålet er heller hva slags formål maskinen skal brukes til, hvilken kompetanse som kreves, og ikke minst prisklassen.

Som vi alle vet er det dyrt å drive industri, men man kan håpe på at den nye etterspørselen både globalt og i Norge kan være med på å heve både profittmarginer og lønninger på litt sikt. Det er jo også viktig for bærekraftighet at industrien går godt og at arbeiderne har noe å leve av.