Automatiseringsutstyr

Automatiseringsutstyr

Utvalgt bilde Automatiseringsutstyr - Automatiseringsutstyr

De siste tiårene har automatisering vært en svært viktig del av utviklingen innenfor bruken av verktøymaskiner, særlig i industriell sammenheng. Sterkt behov for effektivisering av produksjon og økt produktivitet og presisjon har gjort at stadig mer av industriell produksjon med verktøymaskiner har blitt automatisert og datastyrt.

Post bilde Automatiseringsutstyr Fordeler ved automatisering - Automatiseringsutstyr

Fordeler ved automatisering

En verktøymaskin er på sett og vis i utgangspunktet automatisk i den forstand at arbeidsprosessen foregår helt eller delvis mekanisk, drevet av en motor.

Med full automatisering kan man imidlertid ytterligere redusere behovet for menneskelig inngripen- Høyteknologiske maskiner kan også være til hjelp i andre næringer, for eksempel ved å hjelpe bøndene å få mest mulig ut av sine avlinger.

Automatisering reduserer behovet for arbeidskraft, og har derfor vært nokså omstridt i mange industrielle kontekster. Denne utviklingen innenfor jernindustri, metaller, og maskiner har bidratt til at sysselsettingen i industrien har gått ned siden 1970-tallet.

Dessverre er det slik at alternativet sjelden er å ivareta arbeidsplassene, men heller å bli utkonkurrert av utenlandske aktører. I verste fall kan arbeidsplassene flyttes ut av landet. Da ser mange fabrikker seg bedre tjent med å bevare den sysselsettingen som er forenlig med helautomatiske prosesser.

Post bilde Automatiseringsutstyr Datastyring - Automatiseringsutstyr

Datastyring

Det stor gjennombruddet kom innenfor det som kalles numerisk styring av maskiner helt tilbake på 1950-tallet. Denne originale måten å styre maskiner ved hjelp av nummer og symboler var tilsynelatende enkel, med bruk av hullbånd. Senere tok man i bruk datamaskiner som kunne programmere og omprogrammere maskinene.

I dag finnes det egne programmeringsspråk som er utviklet spesifikt for denne typen programmering og styring, og CNC har blitt en helt sentral del av all metallarbeidende industri – CNC står for " computer numerical control" eller databasert numerisk styring.