Automatiseringsutstyr

Verktøymaskiner og automatisering

Utvalgt bilde Verktoymaskiner og automatisering - Verktøymaskiner og automatisering

Automatiseringer er en viktig trend innenfor bruken av verktøymaskiner. Datastyring og automatisering gjør at man kan skjære i metall med en helt annen presisjon enn før. Det er altså ikke bare for å erstatte arbeidskraft at fabrikkene tar slike grep, men også for å bedre kvaliteten og høyne effektiviteten.

Nettopp derfor er automatisering av verktøymaskiner nøkkelen til å lykkes med investeringer i jern og metall. Å investere i verktøymaskiner og automatisering er også interessant i en tid der vi kanskje står foran en trend med mer hjemmebasert industri.

En ny giv for innenlands industri?

I Norge har vi blitt vant til et høyt kostnadsnivå, særlig på ufaglært arbeidskraft. Det har gjort det vanskelig å konkurrere med utlandet i mange industrier. De siste 50 årene har det oftest vært leverandørene til oljeindustrien som har kunnet tjene gode penger.

Innenfor mye av leverandørindustrien kreves det omfattende ingeniørkompetanse, som ikke er så kostbart i Norge sammenlignet med andre land. I tillegg er det mye særkompetanse som er utviklet under spesielle politiske omstendigheter som fulgte oljemeldingen på 1970-tallet.

Allerede den gangen var det klart at myndighetene ville satse mindre på verkstedsindustrien enn før. Store omstillinger ble resultatet for bedrifter som Akers Mek. og Kongsberg Våpenfabrikk, som begge selv ble nødt til å satse på oljesektoren.

I dag har imidlertid pandemien og krigen i Ukraina gitt oss et litt annet syn på produksjon og økonomi. Kanskje vil det være en fordel at vi selv har kompetanse og kapasitet til å utføre industrielle oppgaver?

Da kan det hende at verkstedsindustrien, selv den som ikke er direkte relatert til oljeutvinning, kan være høyaktuell igjen som en drivkraft og bærebjelke i norsk økonomi. Med andre ord kan det gå mot en ny giv for industrien vår.

En slik ny giv vil utvilsomt kreve utvikling av kompetanse, både utdanning av ingeniører med maskinfag, og ikke minst faglærte arbeidere. Innen begge grupper er det stort behov for kompetanse på IT; avansert programmering, og automatisering.