OM OSS

Informasjon om Stang Maskin AS

STANG Maskin AS ble grunnlagt 01.01.92 og er en videreføring av maskinavdelingen i fa. Niels A. Stang AS, som igjen ble grunnlagt i 1953.

Øyvind Janssen, som er salgsansvarlig i firmaet ble ansatt i Niels A. Stang i 1969.
Rolf Weber, som bygget opp automatiseringsavdelingen, startet med dette i 1971 har i mellomtiden gått av med pensjon, og dette arbeidet videreføres i dag av Øyvind Janssen.

Hilde Røys, som er ansvarlig for kontordelen, ble ansatt i Niels A. Stang i 1986 og har dermed vært med i STANG Maskin AS fra starten.

I tillegg er det serviceteknikere tilknyttet firmaet.

Filosofien bak STANG Maskins produktpallett er å markedsføre og selge automasjonsutstyr og verktøymaskiner på det norske markedet. Dette ut fra at automatisering i stor grad krever nøyaktige deler, som igjen krever kvalitetsmaskiner. Man satser på sammen med kundene å finne fram til framtidsorienterte løsninger for å fremme norsk industri. I tillegg søker man hele tiden å være mest mulig oppdatert om ny viten og nye muligheter, dels via leverandører og messer, samt via kunnskap framkommet ved forsøk hos våre leverandører.

Firmaet har tatt konsekvensen av at det norske markedet for slike produkter er lite, og for å kunne yte topp service på verktøymaskinsiden har man valgt å samarbeide med A-V-N Maskin AS i Odense i Danmark.  Her er det mulighet for å få gjennomført maskindemonstrasjoner, opplæring og servicesamarbeid for spesielle produkter som ikke omsettes i stort antall og hvor egne serviceteknikere ikke kan ha full kompetanse til enhver tid, vi er derfor behjelpelig med service, teknisk support, opplæring, driftsoptimering etc.

Når det gjelder automatisering, vil dette alltid være produktorientert og ofte spesiallaget.  Vi søker her de beste løsninger i samarbeid mellom kunden og våre leverandører, som er ledende i Europa innen sine områder.  Disse sitter på årelang erfaring og kan bidra med løsninger som ofte kan gjøre det lønnsomt å automatisere selv mindre seriestørrelser. 
Vi har her en produktpallett som gjør oss i stand til å levere komplett automatiseringsutstyr for de fleste oppgaver.  I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med dyktige, norske spesialmaskinbyggere.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her