15. mai 2021
Produktoversikt for Maskinavdelingen
Utskriftsvennlig format

Maskinavdelingen representerer ledende maskinleverandører fra Sveits, Tyskland og Japan innen gnistbearbeidingsmaskiner, maskineringssentre, bor- og gjengemaskiner, og tilbehør for alle typer maskinbearbeiding. 

ERODERING
Mitsubishi Senk- og trådgnistmaskiner fra Japan
 
FRESING
Matsuura Vertikale- og horisontale bearbeidingssentre fra Japan
Röders Vertikale bearbeidingssentre fra Tyskland
 
TILBEHØR
Oel-Held Olje for gnistbearbeiding fra Tyskland
Suhner Flerspindelhoder fra Sveits
System 3R Referansesystem fra Sverige